Privacy

Privacy Statement

1. Algemeen

1.1 Instituut TopiaTeam is een handelsnaam van TopiaTeam B.V. Nederland B.V., KVKnr. 30077284, gevestigd te Zeist, Postbus 951, 3700 AZ Zeist (hierna: ‘TopiaTeam B.V.’).

1.2 Met “Gebruiker” wordt iedereen aangeduid die een Overeenkomst met TopiaTeam B.V. aangaat voor het gebruik van Lesmateriaal van TopiaTeam B.V.

1.3 Met “Lesmateriaal” worden zowel Fysiek Lesmateriaal als Digitaal Lesmateriaal van TopiaTeam B.V. bedoeld.

1.4 Met Digitaal Lesmateriaal wordt bedoeld: Educatief materiaal dat niet op een fysieke informatiedrager wordt geleverd door TopiaTeam B.V. aan Gebruiker, maar uitsluitend op elektronische of soortgelijke wijze, on line, ter beschikking wordt gesteld. Met Fysiek Lesmateriaal wordt bedoeld: Educatieve informatiedragers, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, (studie)boeken, cd-roms, diskettes, docentenmateriaal en andere Lesmateriaal die op een fysieke drager worden aangeboden, als ook overige educatieve hulpmiddelen in fysieke vorm.

2. Privacy statement

2.1 TopiaTeam B.V. respecteert de privacy van Gebruiker en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die aan TopiaTeam B.V. worden verschaft vertrouwelijk worden behandeld. TopiaTeam B.V. gebruikt de persoonsgegevens om de Overeenkomst zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om Gebruiker doormiddel de klantenservice zo volledig en efficiënt mogelijk van dienst te zijn.

2.2 TopiaTeam B.V. gebruikt de verzamelde persoonsgegevens van Gebruikers voor de volgende doelen:
Voordat wij onze diensten en producten leveren vraagt TopiaTeam B.V. naam, adres, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en betaalgegevens. Deze gegevens zijn nodig om onze dienstverlening en levering van Lesmateriaal uit te voeren en Gebruiker over het verloop op de hoogte te houden.
TopiaTeam B.V. maakt alleen gebruik van persoonlijke gegevens van Gebruiker om Gebruiker te informeren over de ontwikkeling van TopiaTeam B.V., het Lesmateriaal, de website en over speciale aanbiedingen of gebeurtenissen als Gebruiker daarvoor toestemming heeft verleend, bijvoorbeeld bij het sluiten van een Overeenkomst. Als Gebruiker op enig moment hierover in de toekomst geen informatie van TopiaTeam B.V. wenst te ontvangen krijgt Gebruiker de gelegenheid zich hiervoor af te melden.
Gegevens over het gebruik en bezoek van www.TypeTopia.com of www.topiatrainer.com en de feedback die TopiaTeam B.V. krijgt van de bezoekers helpt TopiaTeam B.V. om de site en dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. TopiaTeam B.V. maakt hiervoor onder andere gebruik van cookies.
Als Gebruiker reageert op een actie of enquête kan TopiaTeam B.V. persoonlijke gegevens vragen om de actie uit te voeren.
Door Gebruiker verstrekte gegevens, waaronder persoonsgegevens worden geanalyseerd en opgeslagen in een database om de dienstverlening van TopiaTeam B.V. te verbeteren.

2.3 TopiaTeam B.V. verkoopt de door Gebruiker aan haar verstrekte persoonsgegevens niet aan derden. Persoonsgegevens van Gebruiker worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld voor verwerking, als die derden direct zijn betrokken bij het uitvoeren van een Overeenkomst (bijvoorbeeld voor het verwerken van de betaling, het bezorgen van de bestelling of regelen van toegang tot Digitaal Lesmateriaal). TopiaTeam B.V. blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens door die derden. Werknemers van TopiaTeam B.V. en door TopiaTeam B.V. ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

2.4 TopiaTeam B.V. waardeert het vertrouwen dat Gebruiker in haar stelt en gaat daarom uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. TopiaTeam B.V. slaat persoonsgegevens op onder een persoonlijk account. De gegevens van Gebruiker worden automatisch getoond wanneer u inlogt op de site www.TypeTopia.com of www.topiatrainer.com. Hierdoor hoeft Gebruiker niet steeds uw gegevens opnieuw in te voeren. Gebruiker kan zelf online de persoonsgegevens inzien, aanpassen, corrigeren of verwijderen. Gebruiker kan contact opnemen met de klantenservice van TopiaTeam B.V. als Gebruiker geregistreerde gegevens wilt inzien of wijzigen.